Kunststoffen
met een verleden,
voor de toekomst

DPL Group, een dynamische familieonderneming, is gespecialiseerd in het recycleren van kunststofafval onder de vorm van folies, platen, buizen, textielgarens en spuitgietstukken met de focus op polyolefinen. Sedert de oprichting in 1978 zijn onze activiteiten zodanig uitgebreid zodat we voor zowel afvalvoortbrengers als kunststofverwerkers een geavanceerde totaaloplossing kunnen aanbieden. Deze vooruitgang wordt onverminderd doorgezet waarbij we samen met onze partners streven naar innovatieve oplossingen voor de recyclage van bedrijfsafval en het inzetten van hernieuwbare grondstoffen.

 

Welke afvalstromen recycleren we tot grondstof?

 

Flexibles

LDPE   LLDPE   MDPE   HDPE   PP
PS   ABS   PLA

Textiles

LLDPE   HDPE   PP

Rigids

LDPE   LLDPE   HDPE   PP   PET

 

Van end-of-life plastics tot duurzame grondstoffen

Meer info over onze verwerking »

Waarvoor kan u onze grondstoffen gebruiken?

Over DPL Group

DPL Group heeft als familiebedrijf meer dan 40 jaar ervaring in de kunststofrecycling. Sylvère Deklerck was tot de jaren 1978 inzamelaar en verwerker van oud papier. In die periode werd heel wat papieren verpakking vervangen door kunststofverpakking en drong de noodzaak zich op om zich meer en meer te focussen op de inzameling van kunststofafval. De aangeboden afvalstromen bestonden hoofdzakelijk uit LDPE-grondstofzakken en LDPE-verpakkingsfolie. Deze werden oorspronkelijk geëxporteerd, zowel binnen als buiten Europa, waar het afval gerecycleerd werd tot secundaire grondstoffen. DPL Group kocht ook regeneraat terug om af te zetten op de Belgische markt, als grondstof voor extrusiebedrijven.

Al snel volgde uitgebreide research naar de laatste schakel in deze circulaire economie, met name compoundering binnenshuis, onder leiding van de tweede generatie, dochter Liliane Deklerck. In 1983 werden de eerste universele recyclagemachines aangekocht en werd er gestart met sorteren, verkleinen, vermalen en compacteren van de meest verscheidene kunststofsoorten, zowel van de petrochemische industrie, multinationals als kleinere eindverwerkers. Het feit dat de aanvoer zich niet beperkte tot LDPE, maar ook andere kwaliteiten, zoals LLDPE, HDPE, PP, PS, ABS, PC, PVC, resulteerde in een goede kennis van de verschillende kunststofsoorten. De afzetmarkt voor deze grondstoffen situeerde zich voornamelijk in de spuitgietindustrie.

Na verloop van tijd drong zich de noodzaak van compoundering op, om ook extrusiebedrijven te kunnen voorzien van hoogwaardige gerecycleerde grondstoffen. In 1987 werd de eerste compoundeerlijn aangekocht en werd de focus opnieuw gelegd op de verwerking van polyolefines, waarbij de recyclage van andere kunststofafval afgebouwd werd teneinde contaminaties te vermijden. Een tweede compoundeerlijn met voorverwerkingsmachines volgde.

Door de jaren heen werd er meer en meer gestreefd naar upgraden van de afvalstromen, homogenisatie en doorgedreven kwaliteitscontroles.

Onder leiding van kleindochter Charlotte Taveirne, die eind 2019 als 3de generatie het team van DPL Group versterkte, werd gestreefd naar een meer doelgerichte samenwerking met de klant, met als filosofie ‘de juiste grondstof voor de juiste toepassing’. Hiervoor werd meer en meer samengewerkt met Universiteiten, labo’s en onderzoekcentra en kunnen afnemers ook rekenen op technische bijstand en labo-ondersteuning. Gesofisticeerde afvalstromen konden op die manier optimaal in loonopdracht voor de klant en leverancier gerecycleerd worden om achteraf met succes opnieuw in te zetten voor dezelfde toepassing.

Deze meerwaarde resulteerde in een duurzaam beleid. DPL Group is klaar voor de volgende uitdagingen en kijkt uit naar de volgende stappen in het recyclageproces voor de toekomst.

 

Neem contact op

Heeft u afvalstromen die u graag zou verkopen of bent u geïnteresseerd om gerecycleerd granulaat aan te kopen?

Vul het contactformulier in en we contacteren u snel.